Geriatrische revalidatie NA COVID-19


Revalidatie na COVID-19 voor geriatrische patiënten, wat moet je weten.

Is dit voor jou?

De European Respiratory Society adviseert om patiënten na een Covid-19 infectie te laten revalideren in een centrum dat ervaring heeft met multidisciplinaire longrevalidatie. Deze training is voor behandelaren in de GRZ die revalidanten moeten begeleiden na een Corona infectie. De meeste GRZ afdelingen hebben met enige regelmaat te maken met COPD-patiënten. Een toename van het aantal patiënten met longklachten vraagt aanpassing van de normale processen en focus op andere behandeldoelen.


OM JE PATIËNTEN BETER TE KUNNEN HELPEN, BEHANDELEN, LATEN REVALIDEREN. 


Veel van de post-Covid-19 patiënten komen op dit moment terecht in de medisch specialistische revalidatiecentra. Daar is veel ervaring met post-IC revalidatie maar minder ervaring met multidisciplinaire longrevalidatie bij COPD-patiënten. Revalidatieartsen die hun kennis op het gebied van longrevalidatie willen bijspijkeren kunnen hier de meest recente wetenschappelijke inzichten vinden. Gekoppeld aan praktische adviezen hoe je de dagelijkse multidisciplinaire longrevalidatie vormgeeft. Mensen zoals jij!


De training zit vol met praktijkvoorbeelden, kennis vanuit richtlijnen en expert-informatie en is een geaccrediteerde e-learning (16 punten). In deze e-course leer je alles wat je nodig hebt om jouw patiënten met longproblemen te begeleiden.

Wat haal je er uit?

Patiënten herstellende van het COVID-19 virus hebben vaak een flinke jas uitgedaan. Naast longklachten is er sprake van forse vermoeidheid. Zowel de patiënt als de naasten zijn behoorlijk geschrokken. Na een beademing op de IC komen daar nog problemen van stembanden en / of slikken bij. Dit betekent dat er in het revalidatieproces aandacht moet zijn voor problemen op diverse gebieden. Terwijl de patiënt vaak nog kampt met een verminderde belastbaarheid, concentratieproblemen en verminderd geheugen. Dat vraagt van de medische behandelaar speciale vaardigheden op het gebied van de regie. Kennis van de speciale aspecten van longrevalidatie helpt bij het in kaart brengen van deze domeinen en het afstemmen op de juiste doelstellingen. De e-learning van De Mo-Factor is uitermate geschikt om je kennis op gebied van longrevalidatie snel te vergroten en je patiënten met longproblemen op de juiste manier te begeleiden.


Door je praktijkervaringen te delen met de andere cursisten vergroot je jouw trainingsopbrengst. De online trainingsomgeving van de Mo-Factor geeft je een unieke kans om samen met vakgenoten te leren. Hierdoor krijg je op een laagdrempelige manier de kans om een kijkje te nemen bij collega's. En je krijgt een netwerk van vakgenoten aangeboden. Allemaal mensen die zich willen ontwikkelen. Hoe meer je tijdens de training met elkaar deelt, hoe groter de opbrengst voor jouw ontwikkeling en je patiëntenzorg! Door mee te doen aan de e-learning krijg je de mogelijkheid om laagdrempelig te overleggen met andere GRZ afdelingen die te maken hebben met post-Covid-19-revalidatie en je vragen en casuïstiek aan elkaar voor te leggen.


Wat zijn de voordelen van de e-course multidisciplinaire REVALIDATIE BIJ LONGPROBLEMEN?

1. Je krijgt een totaal pakket, een training die er voor zorgt dat je alle stappen in het revalidatieproces goed gaat aanpakken.

2. Je hebt direct toegang tot de docent waardoor je niet met onduidelijkheden blijft zitten en aanvullende vragen kunt stellen.

3. De training biedt naast kennis ook een methode waarmee je zicht krijgt op welke aspecten al goed gaan in jouw werksituatie en welke onderdelen nog aandacht nodig hebben.


4. Je ontvangt na je laatste online examen 16 accreditatie punten!


Tijdens het programma ontvang je wekelijks een mail. De training bevat tussentijdse toets-onderdelen. Die moet je eerst goed beantwoorden voordat je verder kunt. 


 • Praktisch toepasbare kennis
 • Vol vertrouwen je patiënt kunnen behandelen
 • Inhalatiemedicatie evalueren en bijstellen
 • Een exacerbatie zelfstandig behandelen
 • Een longaanvalplan opstellen
 • 16 accreditatiepunten

Hoeveel patiënten met longklachten zie jij? Hoe relevant is het om hier meer van te weten?

Uit cijfers blijkt dat in de GRZ veel patiënten met longklachten worden opgenomen. Zeker nu! Het online programma van de Mo-Factor geeft je handvatten om tijdens de revalidatie aandacht te besteden aan de behandeling hiervan. Door deelnemen aan het programma groeit het vertrouwen in je eigen kennis en deskundigheid. Je gaat ervaren dat je meer voor deze groep patiënten kunt doen dan je voorheen dacht.

Verdiep je eigen kennis

Ik weet dat we op de GRZ veel kunnen doen voor een patiënt met longklachten. Op veel plaatsen moeten fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedistes speciale cursussen volgen.


We moeten ons voorbereiden op een groep patiënten die na een lange ziekenhuis opname revalidatie nodig hebben. De informatie uit China, wat we geleerd hebben de SARS uitbraak en de informatie van de medisch specialistische revalidatie wijst er op dat deze patiënten vooral longrevalidatie nodig zullen hebben. it in combinatie met kennis van post-ic problematiek. 


Welke transformatie zul je doormaken als je de training volgt?


Door het volgen van de training word je een COPD deskundige. Iemand die op een verantwoorde wijze een revalidatieplan voor de longrevalidant kan opstellen. Daarbij gebruik makend van de laatste internationale richtlijnen. Je zult een voorbeeld worden voor de andere leden van het team. Ze zullen jou gaan zien als de vraagbaak omdat jij de laatste wetenschappelijke inzichten hebt geleerd. De patiënt gaat je zien als een behandelaar die ze kunnen vertrouwen en die snapt waar het om gaat.

De grootste verandering is dat jij gaat uitstralen dat multidisciplinaire longrevalidatie zich onderscheidt van de overige doelgroepen. En dat jij het team kunt meenemen in die visie. 

 

Deze training van De Mo-Factor geeft jou de mogelijkheid om deze kennis met elkaar te verbinden.  


 • Om je eigen kennis op te frissen en te verdiepen.
 • Gerichter kunnen verwijzen naar de andere disciplines.
 • Opzetten van interdisciplinaire behandelprogramma's. 

Want dat we ze beter kunnen helpen, daar ben ik van overtuigd!

Wat gaat de training opleveren?

Hebben jouw revalidanten problemen op diverse domeinen en zijn ze daarnaast ook verminderd belastbaar? Is er sprake van bijkomende psychische problemen, zoals angst voor benauwdheid, angst voor belasten, sombere gedachtes en verwerkingsproblemen? Dan moet er binnen het revalidatieteam aandacht zijn voor het maken van keuzes. Daarbij helpt het om op de hoogte te zijn van de wetenschappelijke basis van onze acties. Welke aanpassingen in het behandelplan hebben bewezen effect en welke niet?


En als je weet waar je naar moet kijken dan kun je met een kleine aanpassing een groot verschil maken.


 • Herkennen van bijkomende problematiek
 • De exacerbatie anamnese
 • Weten wanneer je zelf kunt starten met prednison of antibiotica
 • Zin en onzin over zuurstofgebruik
 • Voorkomen van exacerbaties
 • Depressie en angstklachten
 • Het opstellen van een interdisciplinair revalidatieplan

In deze online training leer jij door een combinatie van reflectie,  praktijkvoorbeelden en kennis hoe je kunt beoordelen wat juist deze patiënt op dit moment nodig heeft.Hier leer je alles wat je nodig hebt om jouw patiënten met longproblemen te begeleiden.

Michelle, verpleegkundige GRZ afdeling

Je kunt meteen merken wanneer Monique de patiënten gezien heeft. Ze kijkt naar alle domeinen en heeft oog voor ons als verpleegkundige dienst. Ze snapt waar het om gaat in de dagelijkse zorg. Ze weet snel verbinding te maken met wat de patiënt belangrijk vindt en heeft aandacht voor de behoeftes van de familie. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden dan is het prettig als iemand de leiding neemt. Dat hebben we in het verleden gemist.


Sander Cruijssen

specialist ouderengeneeskunde

Monique is een fijne arts om mee samen te werken.  Ik merk dat ze de kennis die ze heeft in de GRZ over wil brengen aan de rest van het team. Vanwege haar docent schap in het LUMC heeft ze een skillset die helpt bij deze overdracht van kennis. Dit docent schap samen met de verschillende banen die ze heeft gehad zorgt voor een pallet aan ervaringen waaruit ze ideeën kan putten. Monique is een team speler die momenteel wat transities in de GRZ begeleid. Verder probeert ze de sterke kanten van mensen aan te spreken om zo het meeste uit ze te halen. Ze is iemand die op positieve wijze nieuwe projecten wilt opzetten zoals bijvoorbeeld zorgpaden. Als beginnende Specialist ouderengeneeskunde zie ik de toegevoegde waarde die ze brengt op de GRZ.


De training

1. Eigen praktijk

De training begint met een korte inventarisatie. Hoeveel COPD patiënten zie jij in jouw dagelijkse werk? Hoe worden de longklachten behandeld?

4. Medicatie na COPD 

Een opfrisser van je kennis met betrekking tot inhalatiemedicatie.

De laatste stand van zaken met betrekking tot wetenschappelijke onderbouwing.

2. COPD Assessment

COPD wordt nu gezien als een longziekte. Er doen echter veel meer orgaansystemen mee in dit ziektebeeld. Het is belangrijk om te kijken welke andere problemen een rol spelen bij jouw patiënt. Want elke mens is anders.

5. Exacerbatie management

Leren hoe de patiënt zijn eigen longaanvallen eerder kan herkennen. En instructie geven hoe hij kan handelen zodat hij zelf kan beginnen met extra medicatie.

3. Psychische aspecten

Stemming en angst zijn een groot probleem. Voor de patiënt en de omgeving. Hoe kun je als behandelaar hier op inspelen?

6. Het zorgpad  

Longpatiënten zijn verminderd belastbaar. En onze therapeuten hebben geleerd om intensieve therapie in te zetten. Hoe zorg je dat je aanbod aansluit bij het energieniveau van je revalidant? Welke meetinstrumenten kun je daarbij inzetten?


Over mij

Over jou

Als kaderarts Geriatrische Revalidatie, docent én Professional Organizer ondersteun ik revalidatieteams. De manier waarop ik dat doe is divers. In de patiëntenzorg, als leermeester en als kartrekker bij veranderingen. Ik geef veel scholingen, zowel live als online. Met webinars en mijn eigen online academie. Mijn passie is het professionaliseren van de revalidatiezorg. Ik wil het beste eruit halen. Het organiseren van je taken en je tijd is hierbij een belangrijk instrument.

"


En mijn motivatie? Dat is altijd de patiënt. Onze klant is een mens, iemand die de beste zorg verdient met de middelen die ons beschikbaar zijn.

Monique Lachniet is een zeer prettige arts die naast kundigheid op het gebied van revalidatiegeneeskunde ook veel ruimte heeft voor overleg met verschillende disciplines - dit vooral om met elkaar de patiënt zo goed mogelijk te helpen. 


Leer wat belangrijk is voor revalidatie bij geriatrische COPD patiënten. Leer alles wat je nodig hebt om jouw patiënten met longproblemen te begeleiden.

De training stimuleert je om vanaf het begin in de praktijk aan de slag te gaan met het materiaal. De opbouw is zo gemaakt dat je de training goed kunt combineren met je dagelijkse werk. Elke week een stukje informatie en dat direct toepassen. Gedurende drie maanden elke week een beetje groeien in je COPD deskundigheid.
AANGEZIEN DE NOOD HOOG IS, IS ER NU DE MOGELIJKHEID OM DEZE CURSUS VERSNELD AF TE RONDEN!


"An apple a day, not seven apples on sunday." (Jeffrey Gitomer)

Denk je nu...

Ik zie niet zoveel COPD patiënten, is het wel wat voor mij?

Wat heb ik nodig om online mee te doen?

Hoe werkt de community met andere cursisten?

Hoe verloopt het contact met de docent?

Kost deze training niet te veel tijd?

Wist je dat je werkgever de BTW kan aftrekken?

E-COURSE

longrevalidatie in de GRZ


 • Zelfstandig beslissen over de indicatie voor prednison, antibiotica en zuurstoftoediening.
 • Inhalatiemedicatie instellen zodat de patiënt stabiel naar huis gaat.
 • Hoe herken je de psychische verschijnselen en wat kun je er aan doen in de revalidatie?
 • Hoe om te gaan met roken tijdens de revalidatie?
 • Exacerbatie management, hoe doe je dat?
 • Zelfmanagement: wat is dat en hoe heb jij hier een rol in?
 • De behandeling van angst en depressie 
 • Laatste stand van zaken vanuit de internationale GOLD guidelines.
 • 16 accreditatie punten

INVESTERING


€498 ex. btw

€ 602,58 incl. BTW

Via iDeal

E-COURSE

longrevalidatie in de GRZ


 • Direct contact met een kaderarts GRZ.
 • Ruimte voor intercollegiale consultatie.
 • Meetinstrumenten gebruiken.
 • Het opstellen van een interdisciplinair revalidatieprogramma.
 • Een behandelprogramma waarin je rekening houdt met motivatie en belastbaarheid.
 • Gericht verwijzen naar andere disciplines
 • Toegang tot de online cursisten community
 • Elke week een mail met aanvullende informatie

INVESTERING


€125 per maand

ex BTW Via iDeal

Zomeraanbieding!

PRIJZEN ZIJN GELDIG TOT 31 aug 2020

daarna wordt het weer €996 ex btw (1205,16 incl btw)

60
Days
01
Hours
17
Minutes
25
Seconds